Raccords droits NPT à cannelé

raccord huile t
  • Aluminium 6063
  • NPT mâle à BARB
 

Raccord droit 1/8NPTF à cannelé 8mm

 

Raccord alu droit mâle NPT 1/8" à cannelé 1/4" (6mm)

 

Raccord alu droit mâle NPT 1/4" à cannelé 3/8" (10mm)

 

Raccord alu droit mâle NPT 3/8" à cannelé 1/2" (13mm)

 

Raccord alu droit mâle NPT 1/2" à cannelé 5/8" (16mm)

 

Raccord alu droit mâle NPT 3/4" à cannelé 3/4" (19mm)